Försäljning, installation & service av värmepumpar i Kalmar

samt angränsande kommuner


Ring för offert och annan information: 0733 145 203


INSTALLATION

En värmepump är en kostnadseffektiv investering i

hemmets uppvärmningssystem redan från första dagen.


En värmepump:

  • är billig i drift.
  • cirkulerar luften och värmen fördelas jämt i rummet - från golv till tak.
  • är möjlig att använda som fläkt för att cirkulera luften, när du eldar med t.ex en kamin.
  • kan kyla ned inomhusluften till en behaglig nivå under värma sommardagar.
  • kan användas som avfuktare.

  • berättigar till ROT-avdrag för installationskostnaden.


Vi installerar värmepumpar och är certifierade av INCERT.
Vi är även medlem i Svenska Kyl- & värmepumpföreningen (SKVP).
SERVICE

Visste du att en värmepump behöver ses över vart annat år för att fungera optimalt?

Vi utför professionell rengöring av inne- & utedel samt kontrollerar prestandan på pumpen


Vår kunskap, din trygghet!
Över 15 års branscherfarenhet.